• Vatikan_2016 (1).jpg
 • Vatikan_2016 (2).jpg
 • Vatikan_2016 (3).jpg
 • Vatikan_2016 (4).jpg
 • Vatikan_2016 (5).jpg
 • Vatikan_2016 (6).jpg
 • Vatikan_2016 (7).jpg
 • Vatikan_2016 (8).jpg
 • Vatikan_2016 (9).jpg
 • Vatikan_2016 (10).jpg
 • Vatikan_2016 (11).jpg
 • Vatikan_2016 (12).jpg
 • Vatikan_2016 (13).jpg
 • Vatikan_2016 (14).jpg
 • Vatikan_2016 (15).jpg
 • Vatikan_2016 (16).jpg
 • Vatikan_2016 (17).jpg
 • Vatikan_2016 (18).jpg
 • Vatikan_2016 (19).jpg
 • Vatikan_2016 (20).jpg
Obvestilo
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

OBČNI ZBOR »ODGOVORNIH MOTORISTOV«

Obcni zbor 201560 članov MzM je na Občnem zboru MzM 2015 izvolilo novi Upravni odbor, ki mu predseduje Valentin Sojar, njegov namestnik je p. Niko Žvokelj, tajnik Pavle Hočevar in blagajničarka Marija Ambrožič. Upravni odbor ima še štiri člane, ki »pokrivajo« dobršen del domovine.

Letos bo MzM svoje delovanje izvajal pod okriljem preventivnega slogana »ODGOVOREN MOTORIST«

Delovno predsedstvo (Matjaž Nosan - predsednik, Vili Kopše -ZAPISNIK, Zdravko Pevec in Robi Milič - overovatelja zapisnika) je poskrbelo, da je Občni zbor 2015 stekel kot po maslu. Prvič v zgodovini MzM je bila volilna komisija sestavljena iz zvestih sopotnic: Franke, Diane in Mojce, potem pa so bili še formalno potrjeni kandidati za člane MzM. Zdaj nas je 152 – vendar pa se bo tekom leta verjetno število članov nekoliko zmanjšalo zaradi črtanja tistih, ki že vsaj dve leti niso plačali članarine. Upamo, da jih bo le peščica.

O delu v letu 2015 je poročal dosedanji predsednik UO Pavle Hočevar, ki je izrazil zadovoljstvo zaradi organizacije prireditev Dan varne vožnje, ki jih je MzM uspel spraviti pod streho v sodelovanju z motoristi iz Dolenje vasi (april) in MK Nauportus z Vrhnike (maja). MzM je ponovno prejel zahvalo PP Ribnica zaradi sodelovanja pri varovanju šolskih poti ob začetku šolskega leta 2014/15 v Ribnici, Sodražici in Loškem potoku.

Na področju medijskega delovanja so upadle objave na forumu, po drugi strani pa ima MzM na svoji Facebook strani po slabem letu že skoraj tisoč »prijateljev«, 1.500 objav in skoraj 5.000 raznih akcij (všečki, delitve strani ipd.)

MzM je namenil žrtvam prometnih nesreč motoristov in njihovim družinam 9.1116,42 €, v vseh letih pa že preko 50.000 €. Posebej se je Pavle zahvalil p. Niku, Adolfu in Stipetu, ki so poskrbeli za pomoč v vrednosti 3.800 € bosanskim motoristom – žrtvam poplav.

Finančno poslovanje MzM je po mnenju člana Nadzornega odbora, Leopolda Pungerčarja stabilno, pregledno in smotrno, zato je bil zaključni račun soglasno potrjen.

Nato so bile izvedene volitve novega Upravnega odbora MzM. Po skorajda enoletnem razmisleku je pristal na kandidaturo Valentin Sojar, vendar je v svoji predstavitvi poudaril, da si želi pomoči dosedanjih članov vodstva pri ohranjanju vizije delovanja tega plemenitega društva. Po odločitvi Občnega zbora je podpredsednik postal p. Niko, tajnik Pavle Hočevar, blagajničarka pa Marija Ambrožič. Za člane so bili imenovani Tone Okorn (Gorenjska), Zdravko Pevec (Dolenjska), Johann Pandel (Avstrija) in Vili Kopše (Obala).

Po opravljenih javnih volitvah Upravnega odbora se je za zaupanje zahvalil predsednik Valentin in orisal program dela za leto 2015. Po njegovih besedah ostaja osrednje poslanstvo druženje, torej načrtovanje skupnih potovanj, obiskov prireditev prijateljskih motoklubov in srečanja z blagoslovom pri Novi Štifti. MzM si bo v letošnjem letu prizadeval postati humanitarno društvo, saj bo tako še bolje lahko izvrševal idejo medsebojen pomoči motoristov. Skrb za preventivo pa se bo v letu 2015 izražala s preventivnim sloganom »ODGOVOREN MOTORIST« in izvedbi vsaj dveh preventivnih prireditev. MzM bo čim večjemu številu svojih članov omogočil udeležbo na intenzivnem tečaju varne vožnje pri enem izmed ponudnikov – a več o tem v nekem drugem članku.

Za konec je p. Niko predstavil idejo o letošnjem skupnem potovanju po Bosni in Hercegovini s postanki v Cazinu, Mostarju, Međugorju in še kje. Po sedanjih načrtih se bo 4 ali 5-dnevno moto romanje začelo 21. junija.

Ob koncu se zahvaljujemo tudi Marjanu Cimpriču, pomočniku komandirja PP Ribnica, ki je z vidika strokovnjaka za varnost prometa spregovoril o »ODGOVORNEM MOTORISTU«. Poudaril je potrebo, da se vsakdo zaveda posledic neupoštevanja predpisov in prometne signalizacije, agresivne vožnje, uživanja alkohola in mamil, opustitve prižiganja smernikov. Po njegovem mnenju se »ODGOVORNOST MOTORISTA« kaže v strpnosti do drugih udeležencev v prometu, pa tudi v odgovorni vožnji do sebe in lastne varnosti. V povezavi s tem je navezal misel, da vsakogar nekdo nekje pričakuje, zato naj bo motorist odgovoren tudi do svojih bližnjih. Naša odgovornost se v praksi kaže, kako se izpolnjuje »Vizija nič«, evropski projekt, katerega cilj je, da bi v prometnih nesrečah ne umrl noben udeleženec. Podpisnik te listine je tudi Zveza moto klubov Slovenije, zato je preventivni slogan »ODGOVOREN MOTORIST« dobra ideja.

izmera.jpg

Sprejmite piskotke za lazje spremljanje nase spletne strani Sprejmeš lahko piškotke začasno, ali trajno. Evropska direktiva.

Sprejmem piškotke za to spletno stran.

EU Cookie Directive Module Information